Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!

PROFESORII
ORELE DE SERVICIU
LISTA DISCIPLINELOR
SUPORT DIDACTIC
ISTORICUL CATEDREI
ARTICOLE PUBLICATE
ARTICOLE PUBLICATE
REFERINTE
PROFESORII CATEDREI:

Catedra „Statistica şi Previziune Economică” posedă un înalt potenţial ştiinţifico-didactic pentru pregătirea specialiştilor în domeniul statisticii.

În activitatea ştiinţifico-didactică, colaboratorii catedrei manifestă competenţă profesională teoretică şi practică, responsabilitate, disciplină şi creativitate. Actualmente catedra este constituită din 13 cadre didactice, inclusiv, 7 cu grad şi titlu ştiinţific, 6 lectori superiori. Cota-parte a cadrelor didactico-ştiinţifice cu titlu ştiinţific este de 50%în totalul de cadre didactico-ştiinţifice angajate.

TITULARI:

Majoritatea profesorilor catedrei au o experienţă bogată nu numai în predarea disciplinelor respective, dar şi în practică. Profesorii titulari ai catedrei participă activ în calitate de lectori şi consultanţi-experţi la diferite cursuri de perfecţionare a specialiştilor practicieni în domeniul de specialitate.

Colectivul catedrei ţine relaţii de colaborare cu catedrele de specialitate din instituţiile de învăţământ superior din ţară şi din străinătate. O colaborare fructuoasă se manifestă între catedrele similare de la ASE Bucureşti, Universităţile din Iaşi, Universitatea Paris Dauphine, Franţa., Mulţi dintre profesori catedrei au făcut stagii de calificare în instituţiile de învăţământ superior de peste hotare (România, Franţa, SUA, Rusia, etc.).

Inapoi la Pagina Principalaconcept & design: Bologan Mihai © 2005