<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD html 4.0 Transitional//EN"> <!--INCEPUT PARTEA1--><html><HEAD><TITLE>Catedra de Statistica - Academia de Studii Economice din Moldova - Profesorii - Partachi Ion</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META http-equiv=description content="Catedra de Statistica"> <META content="Catedra de Statistica" name=description> <META content="The Web site of the (Statistics) Academy of Economic Studies from Moldova." name=description> <META content=" Statistica, Previziuni, Economie, Date, Informatii, Profesori" name=keywords> <META content="Chisinau, ASEM, Moldova" name=keywords> <META content=English name=Language> <META content="ASEM, catedra de Statistica" name=Owner> <META content="Bologan Mihai - ASEM" name=Designer> <META content="MShtml 6.00.2755.1106" name=GENERATOR></HEAD> <BODY bottomMargin=0 leftMargin=0 topMargin=0 rightmlargin=0 marginheight="0" marginwidth="0"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0 eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'"); if (restore) selObj.selectedIndex=0; } //--> </script> <TABLE align="center" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <TD><TABLE background="bara1.gif" width=755px><TR><TD><font color="#ffffff" face=arial size=2><b>Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!</font></b> </TABLE> <TR> <TD> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgcolor="#ffffff" width=755px height=75px valign=top> <TR> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc height=100%> <TD> <img src="logo03.jpg"> <TD width=300 align=center> <img src="logo02.jpg"> <TD> <TABLE width=170px border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0 align=right> <TR> <TD align=center><a href="http://www.ase.md"><img src="ase.gif" title="Pagina Academiei de Studii Economice" border=0> </a> <TD align=center><a href="index.html"><img src="st.gif" title="Pagina Catedrei de Statistica" border=0> </a> <TR> <TD align=center><a href="http://www.csie.ase.md"><img src="csie.gif" title="Pagina Facultatii CSIE" border=0> </a> <TD align=center><a href="mailto:cspe@ase.md"><img src="plic.gif" title="Contacatati-ne!" border=0> </a> </TABLE> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc> </TABLE> <TR height=1px bgcolor=#aabbcc><td> <TR> <TD> <TABLE bgcolor="#ffffff" width=755px height=400px cellSpacing=0 cellPadding=0 background="bara2.gif"> <TR> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc><td> <TD border=1 > <TABLE border=0 bordercolor=#aabbcc width=100% cellSpacing=0 cellPadding=0 > <TR height=400px> <TD width=753px valign=top align=center> <TABLE> <TR><TD height=10px width=753px bgcolor="#aabbcc" align=center><font face=arial size=3 color=#010101><b>PROFESORII CATEDREI: <SELECT VALIGN=CENTER name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,1)" size="0" lang="ro" class="textprof"> <option value=#>:: Alegeti profesorul :: <option value="partachi.html"> Partachi Ion <option value="goncearov.html"> Goncearov Tatiana <option value="tolpinschi.html"> Tolpinschi Valentina <option value="harbu.html"> Harbu Eduard <option value="oriol.html"> Oriol Irina <option value="verejan.html"> Verejan Oleg <option value="agafita.html"> Agafita Vlad <option value="novicov.html"> Novicov Zoia <option value="feriev.html"> Feriev Alexandru <option value="caraivanova.html"> Caraivanova Silvia <option value="rusu.html"> Rusu Viorica <option value="tataru.html"> Tataru Adrian <option value="hancu.html"> Hancu Lilian <option value="bradu.html"> Bradu Marcel <option value="enachi.html"> Enachi Natalia <option value="tarigradschi.html"> Tarigradschi Alina </select></b> <tr><td height=10px width=753px bgcolor="#ccddee" align=center> PARTACHI ION <TR><TD><TABLE> <TR><td width=300px valign=top><img src="partachi.gif"> <td> <TABLE height=100%><font face=arial size=2> <!- Inceput CV --> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px><font face=arial size=2 color=#000000><b>Studii: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000><UL> <LI> Certificat UE proiectul &quot; Tacis&quot;(Ianuarie - Septembrie 1998); <LI> Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de matematica si cibernetica 1972-1977; <LI> Universitatea &quot; M.V.Lomonosov&quot;; facultatea de economie, doctorantura 1982-1985; <LI> Doctor in stiinte economice 1990; <LI> Conferentiar universitar 1996. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Stagii de perfectionare: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000><UL> <LI> Universitatea &quot; Al.I.Cuza&quot;(IASI), Mai 1995; <LI> Academia de Studii Economice (Bucuresti), Octombrie 1992; Martie 1997; <LI> Scoala Superioara de Comert Grenoble (Franta), Octombrie-Noiembrie 1998; <LI> Universitatea &quot; Pierre Mendes France&quot;(Grenoble), Octombrie -Decembrie 1999; <LI> New economic school, Universitatea de Economie si Finante (Sankt-Petersburg) (Rusia), Iunie 2000. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Articole publicate si participari la conferinte: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Mai mult de 80 articole publicate in Moldova, Rusia, Romania, Franta si Letonia (1984-2001). <LI> Mai mult de 30 referate, comunicari prezentate la simpozioane, colocvii nationale si internationale (1977-2001). </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Articole mai importante in domeniul statisticii: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Despre implementarea Sistemului de Conturi Nationale in statistica Republicii Moldova /coautor V.Gadilica / Formarea economiei eficiente prin fortele pietei, Chisinau, 1995. <LI> Conceptii teoretice si realizarea practica a comparatiilor internationale ale indicatorilor macroeconomici. , Integrarea Republicii Moldova si Romaniei in structurile economice europene, Chisinau,1996. <LI> Privatization and restructure of enterprises (methodological aspests), Kishinev, 1998. <LI> Elaborarea sistemului de indicatorii ai securitatii economice a tarii, Sibiu, 2000. <LI> Reformarea statisticii moldovenesti in corespundere cu cerintele economiei de piata, Chisinau,1999. <LI> Statistica. Studii de caz/ coautor, Chisinau, 1999. <LI> Cursul &quot; Analiza economica a Moldovei&quot;. Proiect TACIS &quot; Sustinerea invatamantului superior economic in Moldova, TACIS, 1999. <LI> Controlul statistic al proceselor (CPP),/coautor/, Revista Romana de Statistica, Bucuresti,N5, 1999. <LI> Analiza riscului economic si financiar al Republicii Moldova/coautor/,Revista internationala Drept, economie si informatica Chisinau, 2000. <LI> Utilizarea contabilitatii nationale in comparatii internationale, Sibiu, 2001. <LI> Conceptul de dezvoltare a statisticii in Republica Moldova in baza metodologiei internationale, revista Economie si finante, Nr4-2001. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Membru al echipei de autori la elaborarea: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Raport final. Invatamantul superior economic din Moldova, Chisinau, 1999. <LI> Raportul National asupra dezvoltarii umane din Republica Moldova - 1999. <LI> Dezvoltarea umana si securitatea economica, Chisinau, 1999. <LI> Analiza mersului reformelor economice si sociale, si elaborarea propunerilor pentru perfectionarea lor, Chisinau, 1999. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Conducator stiintific de doctorat: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Arvinti Vitali. Metode statistice de analiza a comertului exterior al Republicii Moldova in conditiile perioadei de tranzitie. Specialitatea 08.00.11.-Statistica Dis. pentru conferirea titlului doctor in stiinte economice, 2001. <LI> Verejan Oleg. Statistica actuariala in asigurari generale. Specialitatea 08.00.11.-Statistica.Dis.pentru conferirea titlului doctor in stiinte economice, 2001. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Domenii de activitate: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Statistica si econometrie; <LI> Concepte si strategii de dezvoltare; <LI> Previziune social-economica. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Adeziuni: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> Societatea nationala de Statistica din Romania, Consiliul Republican de Statistica, Consiliul Metodic al ASEM, Senatul ASEM, Consiliul Facultatii Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Celula Inovationala Pedagogica a Universitatii Paris VI in econometrie etc. <LI> Redactor-sef al revistei internationale Drept, economie si informatica. <!- Bara violeta --> <tbody ><tbody ><TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Hobby: <!- Text --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000> Arta fotografica, poezia contemporana, brainstorming. <!- Sfarsit CV --> <TR><TD></i><font face=arial size=2 color=#ff0000><br>Inapoi la <a href="profesorii.html">Profesori</a>. </table> </font> </TABLE> </TABLE> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc><td> </TABLE> </TABLE> <TR> <TD><TABLE bgcolor=#eae8d5 border=1 width=755px height=20px><TR><TD align=right><font size=1 face=arial> concept & design: Bologan Mihai 2005 </TABLE> </div> </div>