Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!

PROFESORII
ORELE DE SERVICIU
LISTA DISCIPLINELOR
SUPORT DIDACTIC
ISTORICUL CATEDREI
ARTICOLE PUBLICATE
ARTICOLE PUBLICATE
REFERINTE

DISCIPLINELE CATEDREI

Nr. Disciplinele Specialitatea Nr.de ore Anul de studiu
1. Bazele statisticii MGF, MG resurselor umane, MK,
CON şi audit, FCF, FA, BBV (eng.), BBV (rom., rus.), REI, CIE.
68 II
BBV (eng.), BBV (rom., rus) 50 I BAC
 Drept economic 51 II
2. Statistica MG social, MG resurselor umane, MK,
TSH (eng.), TSH (fr.), CIE, SPE
68 I BAC
Drept economic 68 III
CON, FCF 100 I BAC
3. Statistica firmei Managementul firmei 102 I BAC
4. Statistica socio-economică MGF, MG resurselor umane, MK,
CON şi audit, FCF, CIE
68 II
FA, BBV (rom., rus), BBV (eng.) 68 III
5. Statistica socială Statistică şi previziune economică 68 III
6. Statistica internaţională Relaţii economice internaţionale 54 II
Statistică şi previziune economică 56 V
7. Statistica criminalităţii economice Drept economic 51 II
Drept economic 51 III
8. Previziune social economică MK, TSH (fr.), TSH (eng.) 68 III
MG, BBV (eng.) 68 IV
Economia şi sociologia resurselor umane (opţ.), CON şi audit, FCF 50 IV
FA, BBV, BBV (rom., rus.), CIE 68 IV
Statistică şi previziune economică 84 IV
Instruirea social economică 42 V
9. Econometrie MG resurselor umane (opţ.), REI (fr.), REI (eng.) 50 III
MK (opţ.), CIE 68 III
Statistică şi previziune economică 136 III
10. Sistemul conturilor bancare Finanţe şi contabilitatea firmei 68 IV
11. Statistica financiar-bancară Statistică şi previziune economică 64 IV
12. Tehnica sondajelor Statistică şi previziune economică 68 IV
13. Previziune microeconomică Statistică şi previziune economică 84 IV
14. Statistica pieţei de bunuri şi servicii Statistică şi previziune economică 68 IV
15. Sistemul Conturilor Naţional Statistică şi previziune economică 68 IV
Contabilitate şi audit 60 V
16. Istoria statisticii Statistică şi previziune economică 42 V
17. Metodologia cercetărilor
18. Previziune teritorială Statistică şi previziune economică 56 V
19. Jocuri şi negocieri (opţ.)
20. Analiza seriilor şi predicţiilor de timp (opţ.) Statistică şi previziune economică 70 V

Disciplinele predate sunt acoperite cu manuale, lucrări didactice şi practico-consultative, editate de colaboratorii catedrei în ultimii ani.

Modernizarea planurilor de studii la toate facultăţile a asigurat condiţiile în care cunoştinţele obţinute de absolvenţii ASEM în domeniul statisticii devin o necesitate obiectivă în formarea lor ca specialişti calificaţi în diferite sfere de activitate, cum ar fi economişti, actuari, statisticieni, etc.concept & design: Bologan Mihai © 2005