<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <!--INCEPUT PARTEA1--><HTML><HEAD><TITLE>Catedra de Statistica - Academia de Studii Economice din Moldova - Profesorii - Harbu Eduard </TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META http-equiv=description content="Catedra de Statistica"> <META content="Catedra de Statistica" name=description> <META content="The Web site of the (Statistics) Academy of Economic Studies from Moldova." name=description> <META content=" Statistica, Previziuni, Economie, Date, Informatii, Profesori" name=keywords> <META content="Chisinau, ASEM, Moldova" name=keywords> <META content=English name=Language> <META content="ASEM, catedra de Statistica" name=Owner> <META content="Bologan Mihai - ASEM" name=Designer> <META content="MSHTML 6.00.2755.1106" name=GENERATOR></HEAD> <BODY bottomMargin=0 leftMargin=0 topMargin=0 rightMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0"> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0 eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'"); if (restore) selObj.selectedIndex=0; } //--> </script> <TABLE align="center" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TR> <TD><TABLE background="bara1.gif" width=755px><TR><TD><font color="#ffffff" face=arial size=2><b>Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!</font></b> </TABLE> <TR> <TD> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgcolor="#ffffff" width=755px height=75px valign=top> <TR> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc height=100%> <TD> <img src="logo03.jpg"> <TD width=300 align=center> <img src="logo02.jpg"> <TD> <TABLE width=170px border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0 align=right> <TR> <TD align=center><a href="http://www.ase.md"><img src="ase.gif" title="Pagina Academiei de Studii Economice" border=0> </a> <TD align=center><a href="index.html"><img src="st.gif" title="Pagina Catedrei de Statistica" border=0> </a> <TR> <TD align=center><a href="http://www.csie.ase.md"><img src="csie.gif" title="Pagina Facultatii CSIE" border=0> </a> <TD align=center><a href="mailto:cspe@ase.md"><img src="plic.gif" title="Contacatati-ne!" border=0> </a> </TABLE> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc> </TABLE> <TR height=1px bgcolor=#aabbcc><td> <TR> <TD> <TABLE bgcolor="#ffffff" width=755px height=400px cellSpacing=0 cellPadding=0 background="bara2.gif"> <TR> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc><td> <TD border=1 > <TABLE border=0 bordercolor=#aabbcc width=100% cellSpacing=0 cellPadding=0 > <TR height=400px> <TD width=753px valign=top align=center> <TABLE> <TR><TD height=10px width=753px bgcolor="#aabbcc" align=center><font face=arial size=3 color=#010101><b>PROFESORII CATEDREI:</b> <SELECT VALIGN=CENTER name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,1)" size="0" lang="ro" class="textprof"> <option value=#>:: Alegeti profesorul :: <option value="partachi.html"> Partachi Ion <option value="goncearov.html"> Goncearov Tatiana <option value="tolpinschi.html"> Tolpinschi Valentina <option value="harbu.html"> Harbu Eduard <option value="oriol.html"> Oriol Irina <option value="verejan.html"> Verejan Oleg <option value="agafita.html"> Agafita Vlad <option value="novicov.html"> Novicov Zoia <option value="feriev.html"> Feriev Alexandru <option value="caraivanova.html"> Caraivanova Silvia <option value="rusu.html"> Rusu Viorica <option value="tataru.html"> Tataru Adrian <option value="hancu.html"> Hancu Lilian <option value="bradu.html"> Bradu Marcel <option value="enachi.html"> Enachi Natalia <option value="tarigradschi.html"> Tarigradschi Alina </select></b> <tr><td height=10px width=753px bgcolor="#ccddee" align=center> HARBU EDUARD <TR><TD><TABLE> <TR><td width=300px valign=top><img src="harbu.jpg"> <td> <TABLE height=100%><font face=arial size=2> <!- Inceput CV --> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px><font face=arial size=2 color=#000000><b>Studii: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000><UL> <LI>1986-1991 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea &quot;Economie&quot;, specializarea &quot;Planificare Economico-Sociala&quot;; <LI>1991-1993 Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea &quot; Management&quot;, specializarea &quot; Planificarea Economica si Sociala&quot;</UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Studii de doctorat: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000><ul><li>1993-1997 Universitatea &quot; Al.I.Cuza&quot;, Iasi, Romania, &quot; Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor&quot;, domeniul fundamental de doctorat &quot; Cibernetica si Statistica Economica&quot;</ul> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>Activitatea profesionala: <!- Lista --> <TR><TD></b><i><UL><font face=arial size=2 color=#000000> <LI> 1993-prezent Asistent univ., lector univ., lector superior univ., la catedra &quot; Statistica si Previziune Economica&quot;, facultatea &quot; Cibernetica, Statistica si Informatica Economica&quot;in cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. Disciplinele predate: Statistica teoretica; Statistica economica; Statistica demografica; Statistici de profil; Previziune economica <LI> 1993-1997 Doctorand si asistent univ. la catedra &quot; Statistica si Econometrie&quot;, &quot; Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor&quot;, Universitatea &quot; Al.I.Cuza&quot;, Iasi, Romania. <LI> 1998-1999 Consultant in cadrul proiectului privind Prognoza veniturilor bugetare ale Republicii Moldova, gestionat de CASE, Varsovia, rezultatele proiectului fiind destinate Ministerului Finantelor si Ministerul Economiei si Reformelor. </UL> <!- Bara violeta --> <TR><TD bgcolor=#dfbfff height=10px></i><b><font face=arial size=2 color=#000000>E-mail: <!- Text --> <TR><TD></b><i><font face=arial size=2 color=#000000><a href="mailto:harbued@ase.md">harbued@ase.md</a> <!- Sfarsit CV --> <TR><TD></i><font face=arial size=2 color=#ff0000><br>Inapoi la <a href="profesorii.html">Profesori</a>. </table> </font> </TABLE> </TABLE> <TD width=1px bgcolor=#aabbcc><td> </TABLE> </TABLE> <TR> <TD><TABLE bgcolor=#eae8d5 border=1 width=755px height=20px><TR><TD align=right><font size=1 face=arial> concept & design: Bologan Mihai 2005 </TABLE> </div> </div>