Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!
PROFESORII
ORELE DE SERVICIU
LISTA DISCIPLINELOR
SUPORT DIDACTIC
ISTORICUL CATEDREI
ARTICOLE PUBLICATE
ARTICOLE PUBLICATE
REFERINTE
ARTICOLE PUBLICATE:

Manual:

 1. Andreica M., Pârţachi I, Andreica C.,Andreica R. „Previziunea în afaceri”, manual Editura ASEM, Chişinău, 2011, Editura Cibernetica Mc, Bucureşti 2011, 316 pag.

Articole din reviste editate în străinătate:

 1. Pârţachi I., prof. univ.,dr., Iliev N.,drd. Inflationary impact on the formation of the life insurance rezerves” . Globalization and higher education in economics and business administration. Proceedings of the 5th international Confereceon Globalozation and higher education in economics and business administration. Editura Universităţii „Alecsandru Ioan Cuza”, Iaşi 20-22 octombrie 2011, pag. 384-385
 2. Pârţachi I., Iliev N., Statistical methods used in actuarial analysis for calculation of life insurance reserves, articolul apare in revista   Systems, Quality, acreditată A, cotată în baza de date internaţionale
 3. Pârţachi I., prof. univ.,dr.,Ghebos E. „Inflation modeling”,The sixth International Conference on Economic Czâybernetic Analisis: Global Crisis Effects and the patterns of economic recovery – GCER-2011. mai 20-21, Bucureşti, România.
 4. Pârţachi I., prof. univ.,dr., Verejan O.,conf.univ.,dr., Bradu M., conf.univ.,dr., Verejan V., lect.superior „Statistical Methods of Estimating Loss Rezerves in General Insurance”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. ISSN-7864, 2010, pag. 358-370.
 5. Pârţachi I., prof. univ.,dr. „La qualite de statistique publique”. Articol prezentat la conferinţa Internaţională „Statistica publică 2”, 43-e Journees de statistique de la SFdS, Tunis, mai20, format electronic.
 6. Pârţachi I., prof. univ.,dr. „L’Econométrie des séries macroéconomiques et financières de la République Moldova”, Revista Română de Statistică: Bucureşti, 2011, nr. 3 p. 78-85
 7. Пырцаки И. Методы исследования классических одномерных временных рядов.Системное моделирование социально-экономических процессов. Труды школы-семинара: издательско -полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010, стр. 273-275
 8. Pârţachi I., prof. univ., Mija Simion, The Response of Monetary Policy throungh Interest Rate to Output Gap, Intenational Conference INVESTMENTS AND ECONOMIC RECOVERY, 26-28 mai, 2011, Bucharest, va fi publicată în revista Economie. Management în luna curentă acreditată B+.
 9. Pârţachi I., prof. univ. Utilizarea modelului de regresie multiplă în analiza performanţelor financiare ale firmei. Revista română de statistică nr.10/2011, pag. 19-26

Articole din reviste naţionale:

 1. Cara Elena ,conf.univ., dr., Spataru Aurelia, drd Aspecte metodologice privind măsurarea dezvoltării umane” Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. 23-24 septembrie, Chişinău, ASEM 2011
 2. Pârţachi I., prof. univ.,dr., „Metodologia econometriei tradiţionale şi contemporane”. Studiu ştiinţific. Editura ASEM, Chşinău 2011, pag.78-95
 3. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.Machidon Ana, Ghirba Ana, anul II, CSIE“Metode econometrice de evaluare a activelor financiare” . Analele ASEM ed. IX. Chişinău 2011, pag. pag. 252-253
 4. Pârţachi I., Brăilă A., Năstase M. Corelaţia ISD – creşterea economică-calitatea vieţii prin prisma noilor politici economico-sociale. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteri. ” 24-25 septembrie 2010. Chişinău: ASEM, 2011, Vol.1, p.378-381.
 5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr. Drd. Oleg Cara „Calitatea statisticilor oficiale în context european” . Revista “Economica”, nr. 4(74), Chişinău 2010 pag.126-133
 6. Rusu Viorica conf.univ., dr.Analiza rezultatelor economice din tranzacţiile internaţionale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în premisa integrării”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. 23-24 septembrie, Chişinău, ASEM 2011
 7. Verejan Oleg conf.univ., dr. “ Practici de aplicare a metodelor actuariale prevăzute de actele legislative ale RM”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. 23-24 septembrie, Chişinău, ASEM 2011
 8. Verejan Oleg conf.univ., dr. „Performanţele pieţei de asigurări din Republica Moldova”  
  Analele ASEM ed.IX. Chişinău 2011 p. 157
Anul 2002
Anul 2003
Anul 2004

Inapoi la Pagina Principala.
concept & design: Bologan Mihai © 2005