Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica a Academiei de Studii Economice din Moldova!

PROFESORII
ORELE DE SERVICIU
LISTA DISCIPLINELOR
SUPORT DIDACTIC
ISTORICUL CATEDREI
ARTICOLE PUBLICATE
ARTICOLE PUBLICATE
REFERINTE

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Pe parcursul anului 2011 profesorii catedrei „Statistica şi Previziune Economică” au participat activ la cercetări ştiinţifice în cadrul unui şir de manifestări importante ale statisticii şi previziunii economice. Au efectuat cercetări ştiinţifice conform planurilor individuale ale profesorilor, temelor de cercetare a celor 8 doctoranzi. Toate lucrările planificate pentru anul 2011 sunt îndeplinite în volumul preconizat. Au fost efectuate, de asemenea, lucrări de cercetare la următoarele teme, incluse în planul lucrărilor de cercetare ştiinţifică a ASEM şi anume:

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în 7 comunicări la 4 simpozioane şi conferinţe, 4 comunicări la 4 şedinţele seminarului ştiinţifico- metodic al catedrei şi au fost publicate în total 16 lucrări ştiinţifice şi metodice. O parte din ele se utilizează în procesul de instruire a studenţilor ASEM.

Pe lângă catedră funcţionează seminarul ştiinţifico-metodic „Probleme de statistică şi previziune”, condus de conf. univ., dr. V. Tolpinschi şi cercul ştiinţific studenţesc „Metode şi tehnici de analiză statistică, prognoză a activităţilor social-economice”, condus de lectorul superior V. Agafiţa.

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice ale catedrei „Statistică şi Previziune Economică”, inclusiv:

Monografii în ediţii internaţionale  
Monografii în alte ediţii din străinătate 1
Articole în reviste editate în străinătate 8
Monografii editate în ţară  
Articole în reviste naţionale, categoria A 7
Articole în reviste naţionale, categoria B 1
Articole în reviste naţionale, categoria C  
Articole în culegeri  
Participarea la foruri ştiinţifice 4


concept & design: Bologan Mihai © 2005