Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice publicate în anul 2004

la catedra Statistică şi Previziune Economică

Anexa 2

Nr. d/o

Denumirea publicaţiilor ştiinţifice

Date bibliografice

Tipul lucrării

Volumul (coli de autor)

Autorii (numele, prenumele)

1

2

3

4

5

6

1.        

Programa pentru examenul de doctorat la disciplina Statistică economică, specialitatea 08.00.11. Statistică economică

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003 (spre editare)

programa

 

Ion Pârţachi

Tatiana Gonceaov

Silvia Caraivanova

2.        

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003, editată 2004

lucrare

3,9

Tatiana Goncearov

Zoia Novicov

Ion Pârţachi

3.        

Programa analitică a disciplinei Statistica socială

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003, editată 2004

programa

1,6

Irina Oriol

4.        

Îndrumar privind practica de licenţă pentru studenţii anului V, specialitatea Statistică

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003, editată 2004

îndrumar

1,1

Irina Oriol

Tatiana Goncearov

Valentina Tolpinschi

5.        

Statistica actuarială în asigurări comerciale

Ed.ASEM, mai 2004

monografie

16

Oleg Verejan

Ion Pârţachi

6.        

Statistica actuarială în asigurări

Ed.Economică, Bucureşti, 2004

lucrare

18

Oleg Verejan

Ion Pârţachi

7.        

Metode statistice de estimare a rezervelor de daune nelichidate în asigurări

Analele ASEM, Vol. II, ASEM, 2004

articol

1,13

Oleg Verejan

8.        

Principii metodologice de evaluare a sărăciei în Republica Moldova

Global Conference on Scaling Up Poverty Reduction, Shanghai, Peoples Republic of China, 25-27 mai, 2004

articol

0,3

Ion Pârţachi

9.        

( .... ..) , , , 2004

articol

0,2

Tatiana Goncearov

10.     

Utilizarea metodologiilor internaţionale privind dezvoltarea statisticii în Republica Moldova

Conferinţa Naţională Statistica oficială în serviciul societăţii, organizată cu ocazia sărbătoririi celei de-a 145a aniversări a statisticii oficiale în România, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 12-14 iulie 2004

articol

0,25

Ion Pârţachi

11.     

-

Conferintei a IX-a Stiintifice Internationale Bioetica, filosofia, Economia si medicina practica in strategia de existenta umană

articol

0,2

Valentina Tolpinschi

12.     

Previziune social-economică. Studii de caz

Departamentul editorial-poligrafic, ASEM, decembrie 2004

lucrare

4,4

Ion Pârţachi

Valentina Tolpinschi

13.     

Practica gestiunii riscului valutar în Republica Moldova

Culegerea Probleme actuale de statistică. Statistica în serviciul dezvoltării economico-sociale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004.

articol

0,4

Viorica Cărare

Ion Pârţachi

Dan Lavric

14.     

Cercetarea econometrică a indicatorilor monetari ai Republicii Moldova

 

Culegerea Probleme actuale de statistică. Statistica în serviciul dezvoltării economico-sociale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004.

articol

0,4

Ion Pârţachi

Natalia Şişcan

15.     

Perfecţionarea diseminării informaţiei statistice şi tehnologiilor informaţionale în Republica Moldova

Culegerea Probleme actuale de statistică. Dinamica fenomenelor şi proceselor economico-sociale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004.

articol

0,35

Ion Pârţachi

16.     

Investiţiile străine directe în statele Europei Centrale şi de Est

Conferinţa Internaţională Ştiinţa, Businessul, Societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european, Chişinău, februarie 2004

articol

0,25

Marcel Bradu

17.     

Statistica şi analiza datelor. Teorie, aplicaţii, teste, probleme

Ed.Academiei de Administrare Publică, Chişinău, 2004

lucrare

12,6

Irina Oriol

18.     

Fenomenul sărăciei în etapa contemporană a creşterii economice şi dezvoltării durabile

Conferinţa Internaţională Ştiinţa, Businessul, Societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european (12-14 februarie 2004)

articol

0,4

I.Pârţachi,

M. Nastase

19.     

Particularităţile indicatorilor statistici utilizaţi pentru analiza situaţiei monetare

Conferinţa Internaţională Ştiinţa, Businessul, Societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european, Chişinău, februarie 2004, Vol.I

articol

0,31

Oleg Verejan

20.     

Particularităţile indicatorilor statistici utilizaţi pentru analiza situaţiei monetare

Conferinţa Internaţională Ştiinţa, Businessul, Societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european, Chişinău, februarie 2004

articol

0,25

Lilian Hîncu

21.     

Analiza unui set de cazuri din lume care demonstrează succesul în reducerea sărăciei

Video-conferinţă cu tema Reducerea la scară a sărăciei: Procesul global de însuşire cu India, Bulgaria, Moldova, Pakistan şi Washington DC cu privire la Împuternicirea femeilor: Forţă prin asociaţia Femeilor de Afaceri (SEWA) din India şi Iniţiativa Pakiv a Fondului European al Romilor, Banca Mondială, Chişinău, 25 martie 2004.

discurs

 

Ion Pârţachi

22.     

Dicţionar de statistică generală

Revista ştiinţifico-didactică Economica, Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, martie 2004

articol-recenzie

0,1

Ion Pârţachi

23.     

Econometria pentru economişti. Econometrie: teorie şi aplicaţii

Revista ştiinţifico-didactică Economica, Departamentul Editorial-poligrafic al ASEM, martie 2004

Articol-recenzie

0,1

Ion Pârţachi

24.     

Methodology of Econometrical Analysis of Dynamic series

The XIth International Conference on Economic Cybernetics The Cybernetics of macroeconomics and microeconomics, ASE Bucureşti, 22-24 aprilie 2004.

articol

0,2

Ion Pârţachi (Moderator al secţiunii V. Statistics of macroeconomics and microeconomics)

25.     

Piaţa serviciilor educaţionale şi premisele învăţământului privat în condiţiile economiei de piaţă

Conferinţa Probleme actuale ale teoriei şi practicii administraţiei publice prin prisma cercetărilor colaboratorilor academiei (conferinţă teoretico-practică), 20 mai 2004, AAP, Chişinău

articol

0,6

Irina Oriol

26.     

Sistemul statistic naţional: filosofia europeană privind cazul României şi Republicii Moldova

Simpozionul Internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM, 23-24 septembrie 2004

articol

0,25

Elena Ştegănescu, INS

Ion Pârţachi

Ilie Dumitrescu, INS

27.     

Statistica Republicii Moldova şi procesul integrării europene

Simpozionul Internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM, 23-24 septembrie 2004

articol

0,3

Ion Pârţachi

28.     

Cadru conceptual al ocupării informale în analiza statistică contemporană

Simpozionul Internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM, 23-24 septembrie 2004

articol

0,28

Elena Cara

Klenknecht Natalia

29.     

Prognoza resurselor de muncă ale Republicii Moldova până în anul 2010

Simpozionul Internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM, 23-24 septembrie 2004

articol

0,27

Eduard Hîrbu

30.     

Mutaţii structurale în activitatea investiţională din Republica Moldova

Simpozionul Internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM, 23-24 septembrie 2004

articol

0,3

Vladimir Agafiţă

31.     

27- - - .., Rusia, or.Oriol, 10-13 octombrie 2004.

articol

0,56

Ion Pârţachi

Natalia Şişcan

32.     

Principalele corelaţii monetar creditare cu indicatorii macroeconomici de rezultate

Revista Economică, octombrie, ASEM, 2004.

articol

0,2

Lilian Hîncu

33.     

Perfecţionarea diseminării informaţiei statistice şi tehnologiilor informaţionale în republica Moldova

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Dinamica fenomenelor economico-sociale, Univ. Al.I.Cuza, Iaşi, 21 octombrie 2004

articol

0,3

Ion Pârţachi (Moderator al secţiunii Concepte şi metode statistice ).

34.     

Statistica în serviciul societăţii

Conferinţa internaţională Rolul statisticii în societatea modernă, DSS, 11-12 noiembrie 2004.

articol

0,25

Ion Pârţachi

35.     

Indicatori statistici conjucturali de termen scurt

Al doilea Simpozion Ştiinţific Internaţional de Statistică Statistica problema fiecăruia. Calitatecunoaşteremanagementarmonizare europeană, 19-20 noiembrie 2004, ASE Bucureşti.

articol

0,2

Ion Pârţachi

36.     

Lactivite des entreprises non-homologuees dans la Republique de Moldavie

Universite Saint-Clement dOhrid, 2 şi 3 decembrie 2004, Sofia, Bulgaria, Colloque scientifique francophone Pour une meilleure gouvernance dentreprise

articol

0,3

Ion Pârţachi

37.     

Conferinţa internaţională Tendinţe de dezvoltare a societăţii informaţionale cu articolul , 9-10 decembrie 2004, ASEM

articol

0,2

Tatiana Goncearova

38.     

Dimensiunea impactului învăţământului economic universitar asupra societăţii informaţionale în Republica Moldova

Conferinţa internaţională Tendinţe de dezvoltare a societăţii informaţionale, 9-10 decembrie 2004, ASEM.

articol

0,2

Eduard Hârbu

39.     

Referitor la utilizarea modelelor econometrice pentru simularea creşterii economice

Conferinţa internaţională Tendinţe de dezvoltare a societăţii informaţionale, 9-10 decembrie 2004, ASEM.

articol

0,25

Vladimir Agafiţă

 

TOTAL

66,9

 

 

Şef-catedră

Prof. univ., dr. Ion Pârţachi