Anexa 2

Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice publicate în anul 2003

la catedra Statistică şi Previziune Economică

 

Nr. d/o

Denumirea publicaţiilor ştiinţifice

Date bibliografice

Tipul lucrării

Volumul (coli de autor sau pagini)

Autorii (numele, prenumele)

1

2

3

4

5

6

1.

Analiza evoluţiei unor aspecte macroeconomice pe baza metodologiei Bax-Jenkins

Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională Economia românească prezent şi perspective (Suceava 27-28 iunie 2003)

articol

pag

I.Pârţachi

2.

Analiza competitivităţii (benchmarkingului) sectorului public în Republica Moldova

Simpozion Ştiinţific Internaţional Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale României şi Republicii Moldova. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială (Piteşti, 23-25 octombrie 2003)

articol

pag

I.Pârţachi

Lilian Bejan

S. Bolocan

3.

Metodologia calculării indicatorilor social-economici agregaţi la nivel regional

Sesiunea Ştiinţifică Naţională Teorie şi practică în dezvoltarea regională, 3-4 octombrie 2003

articol

 

Ion Pârţachi

4.

Aspecte teoretice privind sistemul informaţional al statisticii întreprinderii

Conferinţă ştiinţifică internaţională Tendinţe în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în domeniul învăţământului şi managementului, 20-21 martie, 2003

articol

0,47

Viorica Rusu

5.

Instrumente statistice în controlul masei şi a volumului

Simpozion Internaţional al tinerilor cercetători - Chişinău, 2003

articol

0,3

Lilian Bejan

6.

Benefits of statistical tools application in Moldovan companies

Trends in the Development of the Information and Communication Technologies in Education and Management, - Chişinău, 2003

articol

0,3

Lilian Bejan

7.

Programa pentru examenul de doctorat la disciplina Statistică specialitatea 08.00.11.-statistică

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003 (spre editare)

programa

 

Ion Pârţachi

Tatiana Gonceaov

Silvia Caraivanova

8.

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003 (spre editare)

lucrare

 

Tatiana Goncearov

Zoia Novicov

Ion Pârţachi

9.

-

Seminarul Aspecte moderne ale predării în sistemul de învăţământ superior, 24 octombrie 2003

 

 

V. Tolpinschi

9.

Programa analitică a disciplinei Statistica socială

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003 (spre editare)

programa

 

Irina Oriol

 

10

Îndrumar privind practica de licenţă pentru studenţii anului V, specialitatea Statistică

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003 (spre editare)

îndrumar

 

Irina Oriol

Tatiana Goncearov

V.Tolpinschi

11.

Statistica actuarială în asigurări generale

 

lucrare

 

Verejan Oleg

Ion Pârţachi

12.

Investiţiile străine din Republica Moldova

 

Ed. Vicotro, ASE Bucureşti, materialele simpozionului.

articol

 

Vitalie Arvinti

13.

Societatea viitorului şi investiţiile în învăţământ: analiză, modelări, previziuni (spre editare), Institutul Naţional de economie şi Informaţie.

(spre editare)

articol

 

Irina Oriol

14.

Metode de estimarea a riscului în asigurări generale (non-viaţă)

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, A.S.E.M.

articol

0,2

Oleg Verejan

15.

Economia neobservabilă ca obiect de investigaţie economică

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003

articol

 

Alina Ţarigradschi

16.

Tendinţe în evoluţia fluxurilor de investiţii străine la nivel mondial

 

Complexul editorial poligrafic al ASEM, Chişinău 2003

articol

 

Marcel Bradu

17.

Aspecte generale ale evoluţiei fluxurilor de ISD

Bucureşti, mai 2003

articol

 

Marcel Bradu

18.

Importanţa asigurării medicale pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Conferinţa a VIII-a Ştiinţifică internaţională Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia de supravieţuire a omului: probleme de interconexiune şi interacţiune, desfăşurat în cadrul USMF, Chişinău, 15 aprilie 2003.

articol

 

Oleg Verejan

19.

 

articol

 

Valentina Tolpinschi

20.

,

 

articol

 

Valentina Tolpinschi

Coautor - ..,

21.

Antreprenoriatul în Moldova: trecut, prezent şi viitor, Chişinău, 2003

articol

 

Valentina Tolpinschi

 

Şef-catedră Ion Pârţachi