Anexa 2

Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice publicate în anul 2002

la catedra Statistică şi Previziune Economică

 

Nr. d/o

Denumirea publicaţiilor ştiinţifice

Date bibliografice

Tipul lucrării

Volumul (coli de autor sau pagini)

Autorii (numele, prenumele)

1

2

3

4

5

6

1.

Analiza concentrării importurilor Republicii Moldova pe principalele grupe de mărfuri .

Revista Economica, Nr. 1 (35), Chişinău 2002

articol

 

8

 

Ion Pârţachi

Natalia Nicolaev

2.

Clasificatoarele, nomenclatoarele şi registrele utilizate de Eurostat

Statistica în cercetarea economico-socială. Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea, Iaşi, 2002

--

8

Ion Pârţachi

3.

Aspects comparatifs entre l-economie moldave et les economies des pays en transition

Statistica în cercetarea economico-socială. Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea, Iaşi,2002

--

6

Ion Pârţachi Viorica Cărare, Elena Gonţa

 

4.

Evidenţa şi metodologia statistică a întreprinderilor mixte în Republica Moldova

Conferinţa a X-a Ştiinţifică Studenţească, 4-5 aprilie 2002

articol

3

Plămădeală Inga

Silvia Caraivanova

5.

Calitatea vieţii. Evaluarea şi gradul de cuprindere cu indicatori statistici

Conferinţa a X-a Ştiinţifică Studenţească, 4-5 aprilie 2002

 

 

Tonu Galina

Agafiţa Vlad

6.

Analiza politicilor statistice în contextul integrării europene

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

--

4

Ion Pârţachi

7.

Studiu comparativ privind STATISTICA

Proiectul Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare RM-UE,

Chişinău, 2002

Lucrare

55

Ion Pârţachi

 

8.

Macroeconometric analysis of some aspects of the national economz of the Republic of Moldova

International Conference on Economic Cybernetics Achievements and Perspectives of Scientific Research in the Economic Fiel,2002, Bucharest

Forma electr..

5

Ion Pârţachi

Natalia Şişcan

9.

Metode de estimarea a riscului în asigurări generale (non-viaţă)

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

articol

0,2

Verejan Oleg

10.

 

Previziune social-economică(în limba rusă)

 

Editura ASEM,2002

Programa analitică

1

Tolpinschi Valentina

Ion Pârţachi

11.

Previziune social-economică

Editura ASEM,2002

Programa analitică

1

I. Pârţachi Tolpinschi V.

12.

- (în curs de publicare)

Editura ASEM,2002

Lucrare metodică

2

Goncearov Tatiana

Novicov Zoia

13.

Analiza statistică a utilizării resurselor umane (pe exemplul Republicii Moldova)

Teză de doctorat

Manuscris

12

Oriol Irina

14.

Analiza situaţiei copiilor instituţionalizaţi în Republica Moldova (în curs de publicare)

Analele ştiinţifice a Universităţii de Stat,2002

articol

0,2 c.a.

Rusu Viorica

15.

Investiţiile străine pilon de bază în procesul de integrare economică

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

articol

0,2 c.a.

Bradu Marcel

16.

Analiza statistică a întreprinderilor cu capital străin

Globalizarea şi educaţia economică universală, Iaşi, 24-27 octombrie

articol

0,2 c.a.

Bradu Marcel

17.

Metode statistice de estimare a riscului activelor financiare

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

articol

0,2 c.a.

Bradu Marcel

18.

Mobilitatea spaţială a forţei de muncă în Republica Moldova

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

articol

0,2 c.a.

Hârbu Eduard

 

19.

Probleme demografice a Republicii Moldova

Globalizarea şi educaţia economică universală, Iaşi, 24-27 octombrie

articol

0,2 c.a.

Hârbu Eduard

 

20.

Indicatorii statisticii fundamentali de estimare a riscului bancar

Probleme regionale în contextul procesului de globalizare, Simpozion internaţional, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2002

articol

0,2 c.a.

Hâncu Lilian

 

 

 

Şef-catedră Ion Pârţachi