Bine ati venit pe pagina Catedrei de Statistica si Previziune Economica a Academiei de Studii Economice din Moldova!
   
 

"Intr-o zi, gandirea statistica va fi la fel de necesara oricarui cetatean folositor societatii, ca scrisul si cititul"

H.G. Wells


 
PROFESORII
 
ORARUL PROFESORILOR
 
LISTA DISCIPLINELOR
 
SUPORT DIDACTIC
 
ISTORICUL CATEDREI
 
ARTICOLE PUBLICATE
 
ARTICOLE PUBLICATE
 
REFERINTE
Mesajul şefului de catedră

Admiterea 2014, Ciclul I, Licență - Statistică și Previziune Economică

Admiterea 2014, Ciclul II, Masterat - Statistică și Previziune Economică

Îmi face o deosebită plăcere să vă solicit dumneavoastră acest domeniu de activitate, care este în concordanţă cu evoluţia societăţii moderne. Mai mult, cred că, sunteţi interesaţi de ceea ce v-ar putea oferi o specializare în statistică şi previziune economică, care corespunde cerinţelor actuale de pe piaţa muncii naţională şi internaţională.

Reforma realizată cu privire la conţinutul şi structura cursurilor, conform procesului Bologna de integrare a învăţământului superior naţional cu cel european, dar şi a solicitărilor de specialişti în statistică şi previziune economică, reprezintă dovada noastră constantă pentru a vă călăuzi în viaţa profesională. Oferta de cursuri propuse constituie baza necesară continuării studiilor în vederea aprofundării cunoştinţelor, prin masterat, dar şi formarea ca cercetător prin doctorat. O specializare în statistică şi previziune economică vă oferă multiple posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii, atât în ţară, cât şi în străinătate, la nivel micro, dar şi macroeconomic. Statisticienii sunt solicitaţi pentru studii de piaţă, diverse analize pe piaţa financiar-bancară, a asigurărilor, pentru afaceri etc.

O carieră de succes începe aici!
Vă doresc să optaţi pentru domeniul statisticii şi
previziunii economice!

Prof. dr. Ion Pârţachi,
Seful Catedrei de Statistică
şi Previziune Economică

„Şi în R. Moldova se pot face studii în domeniul statisticii şi actuariatului”

Preocupările didactice şi ştiinţifice ale dlui Ion Pârţachi, profesor  universitar, şef al Catedrei de statistică şi previziune economică a ASEM, membru al Institutului Internaţional de Statistică, sunt orientate spre aplicarea metodelor statistice, actuariale şi econometrice în economie şi business. Recent, domnia sa a organizat împreună cu Asociaţia de Actuariat din Moldova...

> > >Detalii

Obiectivele catedrei noastre:

  • Depunerea unui efort colectiv susţinut pentru înalt profesionalism, pentru performanţa ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
  • Consolidarea prestigiului ştiinţific al catedrei, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminarelor, al materialelor didactice elaborate, integrarea metodologiilor moderne promovate de teoria şi practica internaţională pentru creşterea rolului catedrei în formarea specialiştilor în cadrul facultăţii şi ASEM-ului pentru asigurarea rolului său de lider naţional în domeniul statisticii, previziunii, econometriei şi macroeconomiei.
  • Exigenţa sporită şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma de predare, de pregătire şi examinare a studenţilor, în activitatea de cercetare ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară.
  • Participarea activă şi creativă la procesul de reformă a învăţământului statistic din facultate, din ASE şi din ţara noastră.
  • Promovarea prin toate mijloacele a imaginii catedrei, a realizărilor membrilor catedrei.
Pârtachi Ion, profesor universitar, doctor în stiinte economice, seful catedrei Statistica si Previziuni Economice

membrii catedrei
Membrii catedrei

Sediul catedrei se afla pe adresa: Chisinau, MD-2005, Banulescu-Bodoni 59, et. 5. tel +37322-40-29-84.

concept & design: Bologan Mihai © 2005